Hopp til navigasjon Hopp til innhold

E-post til Ringerike-elever

TELEGRAM: I månedsskiftet mars/april vil samtlige elever og lærere i grunnskolen i Ringerike få elektronisk postadresse. Barnehagene omfattes også av tilbudet.

Ringnett og Ringerike kommune har i lengre tid samarbeidet for å utvikle Internett-tjenestene for kommunen. Samtlige skoler er allerede kunder i selskapet, skriver Ringerikes Blad.

Muligheter
– E-postsystemet brukes til brev, bilder og lydopptak. -Mulighetene er mange, sier pedagogisk IT-veileder for skolene i Ringerike, Anne Britt Landsdalen.

– Nå kan elevene samarbeide med elever og andre over hele verden. I tillegg gir dette muligheter for elevene til å lære seg nye medier i praksis. De får førstehånds kunnskap og en viss erfaring. Det er heller ikke uvesentlig at det er morsomt og stimulerende for læringen, sier Landsdalen.

Krav til lærere
– Den store utfordringen blir å lære elevene etikken som skal til; – hva de kan laste ned og hva de kan sende.

– I dag er det stort sett bare én maskin med Internett-tilknytnig ved hver skole. på sikt må målet være å få en i hvert klasserom. For ungdomsskolene bør det raskest mulig etableres nettverk med anslagsvis 10 maskiner, slik at elever og lærere får anledning til å bruke verktøyet rasjonelt, sier Anne Britt Landsdalen.