Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Dette er Telenor Bedrift

FAKTA: I dag er Telenor Bedrift delt inn i tre resultatområder: Kommunikasjon og Utstyr, Programvare og IT-service. Innenfor disse områdene finner vi ytterligere fem divisjoner og åtte datterselskaper.

Kommunikasjon og utstyr er delt inn i Divisjon Salg, Divisjon Produkt og Divisjon kunde- og leveransesenter.

Divisjon Salg
Denne divisjonen har kundeansvaret for store- og mellomstore bedriftskunder. Divisjonen er inndelt i bransjene: Forsikring, Bank (v/Telenor Novit), Media, Handel, Offentlig, Olje/Industri, Transport, Service og IT.

Divisjon Produkt
Divisjonen har ansvaret for alle produkter og standardløsninger som selges gjennom Telenor Bedrifts salgskanaler.

Telenor Dolphin spesialiserer seg på løsninger som integrerer kundenes data- og telefonisystemer til helhetlige løsnigner for kundebehandling (tale/CTI).
Divisjon Kunde- og leveransesenter skal realisere, levere og vedlikeholde løsninger og kundetilpasset fakturainformasjon for nettbaserte tjenester.

Divisjon programvare
Divisjonen har ansvar for all programvarevirksomhet i Telenor Bedrift, med unntak av Telenor Dolphin. Divisjonen leverer løsninger og tjenester innen områdene administrasjon/økonomi, kommuneforvaltning, bank og finans, samt helse og medisin.

Telenor Novit skal fremme konkurransefortrinn og effektivisere regnskapsførsel og relaterte IT-tjenester for banker og finansrelatert virksomhet. Telenor Novit har bransjeansvar for Banksektoren.

Telenor Allianse as utvikler og selger programvare og programvaretjenester primært for offentlig sektor. Selskapet har en markedsandel opp mot 40 prosent ved å ha ansvar for programvareløsninger for over 200 kommuner i Norge.

Telenor Financial Systems utvikler og selger administrative løsninger for middelstore og store bedrifter samt konsern i europeisk målestokk.

Telenor InfoMedica AS utvikler og selger programvare til sykehus og andre institusjoner innen helsesektoren. Selskapet er markedsleder på pasientadministrasjon og medisinske servicesystemer.

Divisjon IT-Service
Divisjonen er ansvarlig for Telenor Bedrifts totale tjenestetilbud innen IT-Service. Divisjonen kan tilby full eller delvis outsourcing av virksomheters driftsfunksjoner og utstyr innen tele og data.

Telenor Kompetanse er en avdeling i Divisjon IT-Service med produktansvar for kompetanseutvikling innen Telekommunikasjon, IT/Bedriftskommunikasjon og Merkantile fag.

Andre datterselskaper
Telefonselskapet ble etablert i 1987 og selger telefonsentraler gjennom distributører. De integrerer også nettjenester med telefonsentralene til ulike taleløsninger for markedet. Telenor Bedrift eier 52 % av aksjene.

Teleteknikk AS hører til under Telefonselskapet AS.
Stikkord: Mobil