Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Datamillioner ut av vinduet

TELEGRAM: Stavanger kommune kan ha sløst bort millioner av kroner på innkjøp av datautstyr til skolene, hevder Lærerlaget i Stavanger. Sentrale skolepolitikere er enig.

Stavanger kommune har oversett at det i tillegg til innkjøp av PC-er også er nødvendig å bevilge penger til etterutdanning av de lærerne som skal undervise i bruken av utstyret. Heller ikke får skolene penger til å sette av tid til systemvedlikehold og -oppgraderinger, melder Stavanger Aftenblad.

Siden 80-tallet
– Mye av investeringene i IT i Stavangerskolen, både kunnskapsmessig og i IT-utstyr siden midten av 80-tallet og fram til i dag, kan være tapt, skriver datatillitsvalgt Svein Bjelland i Norsk Lærerlag Stavanger, i et brev til kommunens skolepolitikere.

Ikke villig?
– Selve PC-utstyret utgjør bare 15 – 20 prosent av de totale IT-kostnadene. I tillegg kommer programmer, opplæring, veiledning og enkle operasjoner. Dersom ikke kommunen er villig til å satse på dette, er det heller ingen vits i å kjøpe inn datautstyr for mange millioner, hevder datatillitsvalgt i Lærerlaget i Stavanger.

Skolepolitiker enig
– Lærerlaget har rett i at vi bruker for lite ressurser på IT i skolene. Vi er ikke engang i nærheten av å oppfylle krvene til IT-i undervisningen som Læreplan 97 legger opp til. På datasiden er vi nesten på steinaldernivå, sier Ellen Solheim (KrF) leder av Kommunalstyret for undervisning og barnehager i Stavanger.

1.200 trenger undervisning
Det er 1.200 aktive lærerer i Stavanger som trenger dataundervisning. Lærerlaget frykter at kommunen bare vil gi undervisning til dem som trenger det aller mest, og så får de andre lære seg det de trengr på fritiden.

Læreplan 97 forutsetter at PC-en skal være et verktøy i de alle fleste skolefag, enten med bruk av tekstehandling, regneark eller databaser.