Clinton-nei til nettmoms

Arkiv

Arkiv– Vi kan ikke tillate at urimelige avgifter belaster og begrenser utviklingen av den mest lovende nye økonomiske mulighet på flere tiår, sa Clinton i en tale under San Francisco
Technology ’98-konferansen om elektronisk handel.

Avgiftsfritt nett
For åtte måneder siden lanserte Bill Clinton en kampanje for elektronisk handel, som har avvist enhver regulering av nettet. I talen støttet Clinton The Internet Tax Freedom Act, som har republikaneren Chris Cox og demokraten Ron Wyden som sine fremste støttespillere.

Ønsker moms
Tidligere i uka har the National Governors Association, med representanter for delstatene, bedt Kongressen om å få innføre en ensartet omsetningsavgift (moms) på netthandel. Avgiften er en viktig inntektskilde, men Clinton lovet torsdag å vurdere andre inntektsmuligheter for delstatene.

120 milliarder kroner
Hvis delstatene får innføre omsetningsavgift, må amerikanere med mus og modem betale 120 milliarder kroner i året. Hvis Kongressen derimot følger Clintons forslag, vil myndighetene verken kunne innkreve dagens omsetningsavgift, eller ilegge nye avgifter før år 2004.

Lovforslaget vil antakelig bli behandlet i løpet av mars.

Annonse
Annonse