Annonse


Fra Telenor til Kongsberg

Kongsberg Gruppen har ansatt Even Aas (36) fra Oslo som direktør for informasjon og samfunnskontakt. Aas vil tiltre 17. mars og vil være med i konsernets ledergruppe.

Politisk rådgiver-bakgrunn
Even Aas har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Telenor International.

Aas har arbeidet både som politisk rådgiver og som statssekretær hos handelsministeren i perioden 1993-96, hos FAFO i 1993 og i LOs internasjonale og økonomiske avdelinger i perioden 1988-93.

Annonse