Martmann Moe, Erling

Annonse


Økning for New Media Science

Martmann Moe, ErlingResultatet for konsulentdelen av New Media Science var på 3,7 millioner kroner Dette er på det samme niva som i 1996.

I fjor startet New Media Science opp utviklingen av en rekke produktomrader hvor det også er investert i produktutvikling. Spesielt satsingen på Internett-spill selskapet Eye One og New Media Office med det web-baserte prosjektadministrasjonverktøyet KIM, er na i full drift og genererer inntekter.

New Media Science økte med 15 ansatte i 1997 til totalt 45 ved inngangen til 1998.

Fortsatt vekst
– Vi har lagt opp til forsatt vekst i 1998 om enn ikke i samme tempo. Det er viktig at organisasjonen får tid til å etablere gode
samarbeid- og produksjonsrutiner for å sikre produktivitet og kvalitet i prosjektene, sier adm.direktør Erling Maartmann-Moe.

Annonse


Annonse


Annonse