Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Økning for New Media Science

OSLO: New Media Science og adm.direktør Erling Maartmann-Moe (bildet) omsatte i 1997 for 26,3 millioner kroner. Dette er en økning på 70 prosent fra 1996 hvor omsetningen var på 15,5 millioner kroner. Et konsolidert regnskap for hele New Media Science i 1997 viser et resultat for skatt som forventet på 2,65 millioner kroner.

Martmann Moe, Erling
Resultatet for konsulentdelen av New Media Science var på 3,7 millioner kroner Dette er på det samme niva som i 1996.

I fjor startet New Media Science opp utviklingen av en rekke produktomrader hvor det også er investert i produktutvikling. Spesielt satsingen på Internett-spill selskapet Eye One og New Media Office med det web-baserte prosjektadministrasjonverktøyet KIM, er na i full drift og genererer inntekter.

New Media Science økte med 15 ansatte i 1997 til totalt 45 ved inngangen til 1998.

Fortsatt vekst
– Vi har lagt opp til forsatt vekst i 1998 om enn ikke i samme tempo. Det er viktig at organisasjonen får tid til å etablere gode
samarbeid- og produksjonsrutiner for å sikre produktivitet og kvalitet i prosjektene, sier adm.direktør Erling Maartmann-Moe.