Annonse


Forsvareren fikk rett

Retten mener at tiltalte nok har formulert seg noe uheldig under sakens gang.

– Retten sitter etter hovedforhandlingene igjen med det bestemte inntrykk at tiltaltes styrke ikke ligger i evnen til å uttrykke seg klart, og finner under en viss tvil, at uoverenstemmelsen mellom hva som er protokollert under etterforskningen når det gjelder hans oppfatning om på hvilken server Doktor Online befant seg på da kommandoen ble gitt, ikke gir tilstrekkelig grunn til å sette til side som ikke troverdig hva han har hevdet i så måte under hovedforhandlingene, heter det i domssigelsen.

Skadeverk
Mannen var tiltalt etter straffelovens paragraf 292: «…for rettstridig å ha ødelagt, skadet, gjort ubrukelig eller forspilt en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen. Skadeverket anses som grovt, særlig fordi skaden er betydelig».

Aktor var førstestatsadvokat i Økokrim Sverre Lilleng og forsvarer var advokat Kim Heger.

Annonse


Panikkartet
Retten anser det åpenbart at tiltalte ikke var klar over konsekvensene da han sendte sin slettekommando, og at han heller ikke ville ha gitt kommandoen om han hadde vært klar over konsekvensene.

At 27-åringen senere gjorde et panikkartet forsøk på å dekke til skadeverket ved å slette sine logger fra Follonett gir heller ikke grunnlag for å trekke slutninger med hensyn til hans forsett på handlingstiden, heter det i dommen.

Grundig sikkerhetstest
27-åringen koblet seg til sin oppdragsgivers hjemmeside over sin lokale nettleverandør i Follo ved halv ni tiden om kvelden 5 april 1997. Han hentet opp sidens HTML-koder.

Deretter ga han signal til å slette alle tilgjengelige filer. Da han ikke så at noe skjedde ga han slettekommandoen en gang til. Klokken 21.04 var 14 gigabyte på Telenor Nextels server slettet. Telenor varslet en erstatning på 112 000 kroner for skaden.

Dramatisk
Etter kort tids etterforskning ble mannen arrestert og satt to dager i varetekt.

I saken kom det frem at mannen trolig hadde fått beskjed om at tjenesten var flyttet fra Telenors server og over til Riksnetts. Mannen hadde derfor grunn til å tro at han gjorde forsøk på en midlertidig oppsatt tjeneste, som ikke var beregnet for publikum.

Mannen var i ferd med å foreta sikkerhetskontroller av tjenesten da han slettet siden. Han hadde sett risikoen for at den aktive siden ville bli slettet og det ville tatt svært kort tid for han å få opp en operativ kopi igjen, heter det i dommen.

Kritikk
Mannen ble frifunnet på alle punkter. Dommen var enstemmig.

Retten fant det utenfor sitt område å kommentere at det ikke fantes allminnelige retningslinjer for utførelse av sikkerhetskontroller.

Annonse