Joramo, Arne.gif

Annonse


Rundkast i andre port

Joramo, Arne.gifEn storfusjon mellom Telenor og Telia skulle gjennom mange porter før det kunne blitt realitet. Den første porten ble passert med stor dramatikk i januar da den norske regjeringen måtte snu for et stortingsflertall. Den andre var en intensjonsavtale om premissene for de økonomiske betingelsene for fusjonen. Det var akkurat her det strandet torsdag kl. 20.00.

Overraskende tidlig brudd
Alle offisielle signaler tydet inntil da på at de to partene ville makte å komme fram til et anbefalt fusjonsforslag og at konkurransespørsmålet og privatisering ville representere de to vanskeligste politiske portene.

Når det strandet i en såpass innledende fase er det overraskende fordi svenskene hele tiden har visst at Telenor og Samferdselsdepartementet aldri kunne godta noe annet enn full likeverdighet.

Grunnlaget sviktet
Det mest overraskende er at partene har samtalt og forhandlet siden november uten at det før torsdag, ble klarlagt at det var grunnleggende uenighet om selv de mest elementære forutsetninger, nemlig likeverdig norsk-svensk eierskap og styring. Dette ble presisert offentlig i januar av både Samferdselsdepartementet og Telenor.

Annonse


Tormod Hermansen opplyste også i går at det var Lars Berg i Telia som tok initiativet til samtalene, først i fjor sommer og så i november. I det perspektivet er det besynderlig at Telia og Næringsdepartementet i Sverige plutselig nå legger opp til et Stor-Telia med Telenor som lillebror. For det er nettopp dette de norske partene oppgir som grunn til bruddet.

Den eneste annen tenkelige grunn er politisk dobbeltspill. Og det tror vi neppe Dørum og Sundstrøm ville våget i denne saken.

Svekket Telenor
Telenor hevdet i går at bruddet ikke svekket selskapet. Men det har det. Bruddet er et enormt prestisjenederlag for Tomod Hermansen og Telenor. Drømmen om å bygge en virkelig stor nordisk teleoperatør må legges på hylla i år framover. Det finnes ingen andre mulige partnere av Telias dimensjon.

De 2 milliarder i samlede kostnadsbesparelser i Norge og Sverige som ble skissert, blir det ikke noe av. Hjemme må Telenor drive noe dyrere, men er likevel meget sterk. I Sverige må de satse flere milliarder.

Det er internasjonalt bruddet vil ramme Telenor hardest.

Fortsatt lillebror
Forhandlingene strandet på at Telia kun ville ha Telenor som lillebror. Det ville ikke Telenor. Samtidig er Telenor en lillebror i det internasjonale spillet og må nå forsette å være det. Først i samtaler med Ameritech, TeleDanmark og BT og så i videre alliansebygging.

Dette kan begrense Telenors internasjonale vekstambisjoner kraftig. Den eneste troverdige partner Telenor har, er BT. Trolig vil Hermansen nå knytte sterkere bånd til denne teleoperatøren, men det blir på Peter Bonfields premisser.

Bombe for Telenordia
Telnors og Telias forhandlinger har utvilsomt vært en rød klut for Ameritech. Det kan ikke være lett å bli venner med et Ameritech som var årsaken til at Telenor søkte ekteskap med Telia.

Dette er en bombe i hele Telenordia-samarbeidet. Det vil overraske om Telenordia med TeleDanmark, kan opprettholdes. Telenordia-alliansen kan sprekke med de konsekvenser det måtte få på det viktigste satsingslandet Telenor har internasjonalt.

Nå kan selvsagt pragmatiske og økonomiske overlegninger føre til at Telenor og Ameritech makter å samarbeide. Men Ameritech må oppleve Telenors frieri til Telia som grov utroskap. Og da spørs det om samarbeidsklimaet i Telenordia blir godt nok.

Dørum lettet
Odd Einar Dørum kunne ikke annet enn å beklage at samarbeidet strandet. Hva annet kunne han gjøre etter å ha blitt pålagt av Stortinget å forhandle? Men det var en smilende og avslappet Dørum som framsto i media. Et nordisk industrisamarbeid strandet, ja vel, men Dørum slapp elegant unna den vanskeligste politiske nøtten etter Romeriksporten denne våren. Regjeringen kunne lett gått på en ny smell i dette spørsmålet. Den faren forsvant fredag.

For telebrukerene i Norge vil ikke bruddet få alvorlige konsekvenser. Konkurransen vil bli sterkere uten fusjon. Telenor vil fortsatt dominere markedet. Mest spennende nå blir det å se om Ameritech velger å utfordre Telenor også her hjemme.

Se også:

Annonse


Annonse


Annonse