Annonse


Sterke fusjonsmotiver

Det er ikke spesielt vanskelig å forstå Telia-sjef Lars Bergs motiver for en fusjon. Den svenske regjeringen har vært tilbakeholdende med å gi Telia den kapital de trenger til sin internasjonale ekspansjon. Telia ønsket blant annet å kjøpe Tele Danmark, som i stedet gikk til konkurrenten Ameritech.

I tillegg har sosialdemokratene satt seg mot privatisering. Da ser nok Telia større muligheter til å få kapitalen fra de norske oljepengene. Norge har kort sagt en rikere stat.

BT trolig global partner
For det andre er det åpenbart at Unisource-samarbeidet ikke har vært spesielt vellykket og at Telia kan være innstilt på en snuoperasjon hva global partner angår.

Vi skulle tro at BT på mer enn en måte har vist seg som en sterkere global partner enn Unisource – til tross for at oppkjøpet av MCI ikke lyktes. I en eventuell fusjon vil det forundre oss stort om ikke BT blir den globale partneren.

Annonse


Sterke allianser og store beløp
Ingen behøver iallfall å være i tvil om motivene for fusjon: Det er framfor alt en storstilt internasjonal ekspansjon som både krever sterke allianser og mange milliarder kroner.

Internasjonal svakhet og stort kapitalbehov er hovedmotivene for fusjonsønsket. I tillegg kommer ønsket om å unngå statlig detaljstyring, noe ikke minst Telenor har opplevd. Ingen skal dermed være i tvil om at målet er både fusjon og delprivatisering uansett om privatiseringen kommer som et ledd i fusjonen eller som egen sak senere. Det siste synes nå mest sannsynlig.

Annonse


Annonse


Annonse