Annonse


Redd for IT-Fornebu

– Konsekvensen kan bli at vi må flytte større deler av vår bedrift til Oslo, sier konsernleder Hans Olav Torsen ved IT-bedriften Navia.

Velger Gardermoen
Selskapet utvikler i dag teknologi i Trondheim og Oslokontoret tar seg av salg. Men om selskapet må flytte til Oslo velger de Gardermoen i stedet for Fornebu.

– For oss vil det være mye mer attraktivt å flytte i retning Gardermoen, ettersom vår virksomhet i hovedsak er internasjonalt rettet, sier Torsen.

Investeringer
Adresseavisa har også snakket med adm. direktør Bernt Gausen ved Datapower Norge i Steinkjer.

– IT griper jo inn i alle andre fag. Et sentralisert IT-prosjekt vil derfor kunne trekke til seg andre fagmiljøer. Dette vil ytterligere forsterke ulempene for Distrikts-Norge. Jeg tror faktisk ikke det politiske Norge øyner konsekvensene av IT-Fornebu. Private interesser alene bør ikke styre IT-utviklingen. For meg ser IT-Fornebu mer ut til å være et investeringsprosjekt enn et nasjonalt IT-utviklingsprosjekt.

Annonse


Annonse


Annonse