Annonse


Felles 56k-standard

ITU fikk fredag gjennomslag for sin nye standard for PCM-modem – også kalt 56k modem. Den nye standarden kalles V.90 og antas å få stor utbredelse når det gjelder Internett og Onlinetjenester.

Tidligere har det vært to forskjellige standarder for 56k modem, og de har ikke kunnet lese hverandres signaler korrekt. ITU melder at det relativt raskt vil bli mulig å laste ned programvare for den nye standarden.

Standard
V.90 modem er spesielt beregnet for samband som er digitale i en ende. Hastigheten på 56.000 bits per sekund er avhengige av standarden på telefonledningen.

ITU melder at antallet modemer vil vokse betraktelig på bakgrunn av deres nye standard, og melder at industrianalytikerne i VisionQuest 2000 anslår at antallet nye modem i år 2000 vil være 75 millioner årlig, mot et resultat på rundt 50 millioner nye modem i 1997.

Annonse


Rask godkjenning
Arbeidet med den nye standarden startet opp i mars 1997.

– Dette er den raskeste godkjenningsprosedyren vi har hatt hittil for å få en ITU-anbefaling til å justere viktige markedsbehov, sier lederen av gruppen som har lagt fram anefalingen, P.A. Probst, i en melding fra ITU.

Annonse