Annonse


88 % uten nettstrategi

Norsk Gallup Institutt har spurt bedrifter med 5 eller flere ansatte om deres Internett-engasjement.

– 92 prosent bruker PCer, 30 prosent har Internett og 12 prosent har etablert egne intranett, sa Gallups prosjektleder Svein Thalberg under torsdagens seminar i regi av Den norske Dataforening på Software ’98-messa.

Smått med strategi
Av de 30 prosent med Internett, er det imidlertid bare 18 prosent som har egen Web-ansvarlig, 13 prosent som har hjemmesider, 12 prosent som har Internett-strategi og bare to prosent som budsjetterer med inntekter fra sin nettsatsing.

Dette går det frem av Gallups undersøkelse som ble utført på tampen av fjoråret. 88 prosent mangler nettstrategi.

Annonse


Definer målgruppe!
– 29 prosent av de med egen hjemmeside, har ennå ikke utpekt noen klar målgruppe for sitt tilbud på nettet. Manglende definisjon av målgruppe kombinert med manglende nettstrategi, lover ikke godt for disse bedriftene, sa Thalberg.

Av de øvrige bedriftene med hjemmeside, sikter 51 prosent seg inn mot bedriftsmarkedet og 16 prosent mot forbrukermarkedet.

Mange bestiller varer
Blant bedriftene som var koplet mot Internett, hadde hele 37 bestilt varer via nettet i fjerde kvartal 1997. De ivrigste netthandlerne var er å finne blant mellomstore bedrifter i Oslo/Akershus.

Om lag halvparten av dem hadde bestilt varer på denne måten. Den store responsen viser at det er penger å hente for bedrifter som vil satse på netthandel.

Annonse


Annonse


Annonse