Annonse


Skal Microsoft ta alt?

På Computer Electronic Show i Las Vegas tidligere denne måneden var det mye som tydet på at Microsoft ønsker å overta dette markedet. For ikke bare ble de første maskinene som kjører Windows CE 2.0 vist på denne messen. I tillegg holdt Bill Gates åpningstalen på messen og benyttet anledningen til å fortelle at CE 3.0 kommer allerede til sommeren, og at selskapet også vil lansere operativsystemer for to nye små-maskiner: Palm PC og Auto PC. Med Palm PC skal Microsoft prøve å ta det markedet som i dag domineres fullstendig av 3Coms Palm Pilot, mens Auto PC skal være et hjelpemiddel for bilførereren, beregnet på dashbordet. Og begge skal kjøre Windows CE.

Den store forskjellen på PalmPilot og Palm PC er at den siste allerede har 12 maskinvare-produsenter bak seg, mens 3Com/US Robotics er alene om PalmPilot.

Annonse


Annonse


Annonse