Annonse


Første TETRA-samtale i Oslo

TETRAs medlemsorganisasjon heter «TETRA Memorandum of Understanding» og organisererom lag 70 leverandører, operatører og observatører. Organisasjonen har beregnet at TETRA bør kunne ta mellom 5 -10 prosent av dagens GSM-marked.


I år er det norske GSM-markedet anslått til å omsette for et sted mellom 3,5 og 5 milliarder kroner. Av dette ligger hele 1,2 – 1,8 milliarder innenfor ElTeles geografiske markedsområde. Dette betyr at selskapets markedssegment har et årlig potensiale på mellom 60 og 180 millioner kroner per år.

Vekstmuligheter
– TETRA-systemet gir oss gode muligheter til å vokse i et stort, interessant og nytt marked. Men det er en krevende jobb som ligger foran oss, derfor regner vi med å bruke 3-4 år på å tegne opp de første 10 000 brukerne. Så kan det løpe på seg deretter, sier en meget fornøyd prosjektleder Tor Helge Lyngstøl til Dagens Telecom.

I drift om ett år
– Enda står det mye ugjort. I disse dager bruker vi mye tid med å opprette samarbeidsavtaler med hensyn til utstyrslokalisering. Andre temaer er aksess til andre telenett, deriblant GSM-nett. Dette er viktig for at TETRA skal kunne bli akseptert i bredt marked, opplyser produktsjef Trygve Holmsen.

Annonse


– I løpet av et års tid blir det også mulighet å bruke små og attraktive mobiltelefon-lignende apparater i TETRA-systemet. Innen den tid vil systemet ha fått mulighet for full duplex, IP-basert datakommunikasjon og ISDN grensesnitt, sier Holmsen til Dagens Telecom.

Først i verden
ElTele Øst regner med at de første bilmonterte terminalene alt vil kunne brukes for overføring av tale og korte datameldinger i løpet av januar 98. ELTELE blir derved den første teleoperatør i verden som kan tilby infrastruktur basert på den åpne TETRA-standarden for det kommersielle frekvensbåndet (410-430 MHz).

Abonnementstyper
TETRA-abonnement er inndelt i fire hovedgrupper:

1. Standard abonnement, som gir tilgang til tale- og datakommunikasjon.

2. Utvidet abonnement, som nr 1, men med høyere hastighet (opptil 28.8 kbit/s).

3. Kortmeldingsabonnement, spesielt beregnet for fjernstyring, telemetri, betalingstjenester og alarmoverføringer.

4. Datakommunikasjonsabonnement, som nr 3, men med større båndbredde.

Fri bruk og samtrafikk
– For å gi våre kunder en enkel og grei kostnadskontroll har vi bestemt oss for å inkludere fri brukstid innen visse grenser i abonnementene. Dette gjelder tale- og datakommunikasjon mellom TETRA terminaler, samt til/fra alle hussentraler og dataservere som er direkte oppknyttet mot ElTele Østs TETRA-svitsj, sier Trygve Homlsen.

I tillegg vil systemet også tilby muligheter for samtrafikk mot alle typer mobiltelefoner, samt mot det faste telefonnettet,.

Nye merverditjenester
– Vi har bestemt oss for å opprette et nært samarbeide med utviklere av systemer for håndtering av blant annet mobile arbeidsstyrker. Målet er å tilby komplette løsninger der alt fra opplæring og kundetilpasning, til daglig drift og service vil inngå i vårt tilbud, avslutter Holmsen.

Annonse


Annonse


Annonse