Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Første TETRA-samtale i Oslo

OSLO: ElTele Øst har bestemt seg for å satse sterkt på TETRA-teknologien. Onsdag i forrige uke var første gang det gikk lyd gjennom ElTeles TETRA-nett. Funksjonaliteten vil utbygges fortløpende, men full funksjonalitet vil nettet først få fra mars neste år.

TETRAs medlemsorganisasjon heter «TETRA Memorandum of Understanding» og organisererom lag 70 leverandører, operatører og observatører. Organisasjonen har beregnet at TETRA bør kunne ta mellom 5 -10 prosent av dagens GSM-marked.


I år er det norske GSM-markedet anslått til å omsette for et sted mellom 3,5 og 5 milliarder kroner. Av dette ligger hele 1,2 – 1,8 milliarder innenfor ElTeles geografiske markedsområde. Dette betyr at selskapets markedssegment har et årlig potensiale på mellom 60 og 180 millioner kroner per år.

Vekstmuligheter
– TETRA-systemet gir oss gode muligheter til å vokse i et stort, interessant og nytt marked. Men det er en krevende jobb som ligger foran oss, derfor regner vi med å bruke 3-4 år på å tegne opp de første 10 000 brukerne. Så kan det løpe på seg deretter, sier en meget fornøyd prosjektleder Tor Helge Lyngstøl til Dagens Telecom.

I drift om ett år
– Enda står det mye ugjort. I disse dager bruker vi mye tid med å opprette samarbeidsavtaler med hensyn til utstyrslokalisering. Andre temaer er aksess til andre telenett, deriblant GSM-nett. Dette er viktig for at TETRA skal kunne bli akseptert i bredt marked, opplyser produktsjef Trygve Holmsen.

– I løpet av et års tid blir det også mulighet å bruke små og attraktive mobiltelefon-lignende apparater i TETRA-systemet. Innen den tid vil systemet ha fått mulighet for full duplex, IP-basert datakommunikasjon og ISDN grensesnitt, sier Holmsen til Dagens Telecom.

Først i verden
ElTele Øst regner med at de første bilmonterte terminalene alt vil kunne brukes for overføring av tale og korte datameldinger i løpet av januar 98. ELTELE blir derved den første teleoperatør i verden som kan tilby infrastruktur basert på den åpne TETRA-standarden for det kommersielle frekvensbåndet (410-430 MHz).

Abonnementstyper
TETRA-abonnement er inndelt i fire hovedgrupper:

1. Standard abonnement, som gir tilgang til tale- og datakommunikasjon.

2. Utvidet abonnement, som nr 1, men med høyere hastighet (opptil 28.8 kbit/s).

3. Kortmeldingsabonnement, spesielt beregnet for fjernstyring, telemetri, betalingstjenester og alarmoverføringer.

4. Datakommunikasjonsabonnement, som nr 3, men med større båndbredde.

Fri bruk og samtrafikk
– For å gi våre kunder en enkel og grei kostnadskontroll har vi bestemt oss for å inkludere fri brukstid innen visse grenser i abonnementene. Dette gjelder tale- og datakommunikasjon mellom TETRA terminaler, samt til/fra alle hussentraler og dataservere som er direkte oppknyttet mot ElTele Østs TETRA-svitsj, sier Trygve Homlsen.

I tillegg vil systemet også tilby muligheter for samtrafikk mot alle typer mobiltelefoner, samt mot det faste telefonnettet,.

Nye merverditjenester
– Vi har bestemt oss for å opprette et nært samarbeide med utviklere av systemer for håndtering av blant annet mobile arbeidsstyrker. Målet er å tilby komplette løsninger der alt fra opplæring og kundetilpasning, til daglig drift og service vil inngå i vårt tilbud, avslutter Holmsen.

Stikkord: Mobil