deskill.

Annonse


Gardermoen uten mobildekning

deskill.Den nye hovedflyplassen på Gardermoen kan bli uten fullstendig mobiltelefondekning når den åpner senere i år. Driftsselskapet Oslo Lufthavn Gardermoen krever leieinntekter basert på prosenter av mobiltelefonoperatørene Telenor Mobil og NetComs samtaleinntekter.

Fast eller prosentvis dekning
Kravet om leieinntekter fra Oslo Lufthavn (OSL) Gardermoen gjelder for operatørselskapenes utplassering av nødvendig sende- og mottakerutsyr i terminalbygget. Utstyret er nødvendig for å kunne gi de 35.000 daglig reisende fra inn- og utland en tilfredstillende mobiltelefondekning.

I følge de forutsetninger operatørselskapene selv har satt, ønsker NetCom å gi sine sine GSM900-kunder tilfredstillende dekning både ute og inne på flyplassområdet, mens Telenor Mobil i tillegg til GSM900 også vil tilby dekning for NMT og GSM1800.

Ikke aktuellt
– For oss vil det ikke være aktuellt å inngå en leieavtale med OSL, eller andre, på slike betingelser, sier informasjonssjef i NetCom, Gunnar Grythe. Som legger til at Oslo Lufthavn Gardermoen ikke stiller i noen særstilling i så måte.

Annonse


– Vi ser på utbygging av mobiltelefontilbudet på Gardermoen som en del av infrastrukturen i samfunnet, noe som også er nedfelt i våre konsesjonsbetingelser. Selvfølgelig aksepterer vi en leieavtale med OSL, men denne må være basert på de samme vilkår med faste leiepriser, som vi har med Fornebu Lufthavn og andre flyplasser i landet, sier Gunnar Grythe.

Felles anlegg
NetCom starter sine formelle forhandlinger med OSL i løpet av nærmeste framtid. I liket med hva som er gjort med mobiltelefondekningen i Romeriksporten, vil NetCom og Telenor Mobil samarbeide om felles lokalisering ved utplassering av det nødvendige utstyret på Gardermoen der dette er mulig, hvis en oppnår enighet med utleier.

Dersom det ikke hurtig oppnås enighet mellom operatørene og OSL, vil de første flypassasjerene på Gardermoen risikere å måtte gå ut av terminalbygget for å benytte mobiltelefonene sine.

Avtale i særklasse
Ifølge dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil, vil en avtale basert på prosent av omsetning for mobiltelefontrafikken på Gardermoen bryte med den praksis en har for lignende avtaler. Det være seg andre flyplasser i landet, eller de tusener av basestasjoner som er satt opp på privat og offentlig grunn.

– En avtale som den vi har fått skissert av OSL vil i sin ytterste konsekvens skape helt uholdbare og uoversiktlige tilstander. Et fortsatt krav om en slik avtale vil dermed kunne medføre at mobilabonnentene blir henvist til betalingstelefoner i terminalbygget, sier en oppgitt dekningsdirektør, som fortsatt håper på en fornuftig løsning for alle pareter.

Prosent av omsetning
Oslo Lufthavn Gardermoen har som utgangspunktet stilt krav om leieinntekter i prosent av omsetning for leietakere ved den nye hovedflyplassen. I henhold til assisterende markedsdirektør i Oslo Lufthavn (OSL), Marit Kjær, gjelder dette uansett om leietakeren skal drive kiosk, kafeteria eller tilby mobiltelefontjenester til de reisende. Hun bekrefter overfor Telecom Revy at alle leieavtaler på Gardermoen som hittil er inngått med OSL er basert på kommeriselle avtaler basert på omsetningsbaserte kontrakter.

Avventer utspill
Marit Kjær forteller at OSL nå avventer en indikasjon fra mobiltelefonoperatørene på deres forventede mobiltelefontrafikk på den nye flyplassen. OSL ønsker også en oversikt over hvilket utstyr, i tillegg til det operatørene allerede har fått tilbud om å installere utenfor terminalbygningen, som er nødvendig for å gi en tilfredstillende mobildekning på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Med utgangpunkt i dette vil det bli ført forhandlinger mellom partene om en godtgjørelse for ytterligere utstyr montert i terminalbygget.

Fakta: Oslo Lufthavn Gardermoen
  • Ifølge beregninger skal den nye hovedflyplassen betjene mellom 30.000 og 35.000 reisende per døgn, fordelt på gjennomsnittlig 620 flybevegelser. Det nye terminalbygget har et samlet areal på 137.000 kvadratmeter. Mellom 10.000 og 12.000 personer vil ha sitt daglige virke på flyplassen.
  • Oslo Lufthavn Gardermoen åpner for chartertrafikk 1. juli i år, en trafikk som utgjør cirka 10 prosent av den totale trafikken. Flyplassen skal etter planen settes i full drift fra 8. oktober i år.

    Annonse


  • Annonse


    Annonse