Annonse


Ny Ericsson sjef klar

Spekulasjonene om hvem som skulle overta lederjobben i Ericsson etter Lars Ramqvist, har gått for fullt i Sverige de siste månedene.

Telia og SAS-sjefer forkastet
Flere kjente navn, blant annet har Telia-sjefen Lars Berg og Jan Stenberg i SAS har vært nevnt som mulige arvtakere i konsernet som har blitt Sveriges største foretak på børsen, og har et salg som tilsvarer 15 prosent av landets eksport.

Egne rekker
Sven-Christer Nilssons navn setter en stopper for spekulsjonene, og igjen har konsernet hentet en fra egne rekker. Nilsson har vært ansatt i Ericsson siden 1982, og har ledet flere av selskapets mobildivisjoner.

Annonse


Annonse


Annonse