Arkiv

Annonse


Milliardmarked for svensk krypto-telefon

Arkiv– Om vi lykkes med vår GSM/DECT-telefon kan det bli salg for adskillige hundre millioner kroner hvert år, sier Jan-Olof Brüer, administrerende direktør i Sectra til ukeavisen Telecom Revy.
Det Svenske Försvarets Materielverk har spesifisert og bestilt telefonen, beregnet for militære behov. Totalforsvarets Signalskyddavdelning (TSA) har godkjent krypteringen for forsvaret.

Globalt marked
Sectra håper å selge til forsvar, myndigheter og storbedrifter i andre land. Det globale markedet for denne typen telefoner beregnes om noen år til å bli verd mer enn ti milliarder kroner per år. Ifølge forsvarets eksperter er Sectra først i verden med sitt produkt, og til og med Försvarets Materielverk tror det kan bli et stort eksportprodukt.
Sectra er nå helt sikre på at telefonen fungerer i henhold til spesifikasjonene etter tre års utviklingsarbeide. Den første prototypen blir klar i første kvartal 1998 og masseproduksjonen starter etter planen til høsten, hos en eller annen svensk underleverandør.

Sectra kjøper ferdige kretser for GSM og DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) samt konstruerer maskinvare for krypteringen selv. Krypteringsalgoritmen kommer fra det svenske forsvaret. Den ferdige telefonen veier omlag 150 gram og blir omtrent like stor som en Nokia 2110. Krypteringskretsen kan byttes ut for å klare de politiske og tekniske kravene i ulike land.

Fra forsvaret
Utover selve telefonen inngår en kryptoserver i systemløsningen. Den har Försvarets Materielverk utviklet. Denne kryptoserveren utruster hver eneste Sectratelefon med en trafikknøkkel til andre Sectra-telefoner for kryptert kommunikasjon.
Sectra-telefonen henter trafikknøkkelen i sanntid fra kryptoserveren. Denne metoden benyttes for å kontrollere at bare godkjente telefoner oppretter kryptert kommunikasjon.

Annonse


Billig løsning
At telefonen har to modus innebærer at Sectra-telefonene fungerer både i GSM-nett og i DECT-nett. Den opptrer som hvilken som helst GSM eller DECT-telefon når den kommuniserer med andre GSM og DECT-telefoner.
En av de store fordelene for det svenske forsvaret er at de med denne kryptotelefonen kan etablere sikker mobilkommunikasjon uten å bygge noe eget mobilnett. Det eneste som trengs er at hver enkelt bruker utrustes med en Sectra-telefon. Idéen til denne tekniske løsningen kommer også opprinnelig fra forsvaret.
– Det blir svært billig i forhold til å ha et eget nett, sier Sven Eriksson ved Försvarets Materielverk.
Totalt trenger det svenske totalforsvaret omlag 10.000 telefoner. Stykkprisen beregnes til omlag 10.000 kroner per telefon. Sectra tror at det svenske markedet ved siden av forsvaret blir betydelig større. Sivile myndigheter, bedrifter og organisasjoner er da mulige kjøpere.

20 millioner i støtte
Utviklingskostnadene for den nye telefonen beregnes å bli omlag 40 millioner kroner. Överbefälhavaren, Överstyrelsen for sivil beredskap og det statlige Post- og Telestyrelsen legger tilsammen inn omlag 20 millioner kroner. Sectra selv betaler resten.
Den nye telefonen er Sectras største utviklingsprosjekt noensinne og omlag 50 årsverk har hittil gått med. Om alt går rette veien kan selskapet øke sin årlige omsetning med flere hundre prosent. Ifjor var omsetningen på 118 millioner kroner.

Annonse