Annonse


Hurtig-data fra ElTele

– Etablering av et alternativt høyhastighetsstamnett på minimum 620 Mbit/s mellom Bergen og Stavanger er det første store målet for ElTele Vest AS, sier konstituert direktør Ivar Erstad i ElTele Vest AS til Dagens Telecom.

Dersom prisutviklingen går raskt nok, kan det bli aktuelt å basere hovedstamnettet på neste generasjon teknologi, med 2,5 Gbit/s hastighet, i følge Erstad.

Alternativt aksessnett
Innen 2 – 3 år skal hele ElTele-selskapets stamnett være forberedt for å kunne tilby et alternativt aksessnett til samtlige 110.000 innbyggere i de tre eierselskapenes dekningsområde.

Trekkingen av fiberoptisk kabel på hovedstrekningene innen eierselskapenes områder har allerede begynnt.

Annonse


Samarbeid
ElTele Vest AS dekker hele Sunnhordland og den nordligste delen av Rogaland. I sør samarbeider selskapet med ElTele Rogaland AS. I nord vurderer selskapet hva som vil være den beste løsningen for å strekke stamnettet helt fram til Bergen. Samarbeid med BKK eller med Telenor vurderes. Det kan også være aktuelt å etablere en egen forbindelse, sier Erstad.

Øker aksjekapitalen
ElTele Vest AS eies av Sunnhordland Kraftlag, Kramsund Kraftlag og Haugesund Energi. Det er i dag lagt opp til at hvert enkelt selskap skal finansiere nettutbyggingen i sitt område. Finansieringsmåten er under diskusjon.

El Tele Vest AS vil med det aller første gå ut og utvide aksjekapitalen fra dagens beskjedne 1,5 millioner, sier Erstad.

Annonse


Annonse


Annonse