Annonse


Hurtig-data fra ElTele

– Etablering av et alternativt høyhastighetsstamnett på minimum 620 Mbit/s mellom Bergen og Stavanger er det første store målet for ElTele Vest AS, sier konstituert direktør Ivar Erstad i ElTele Vest AS til Dagens Telecom.

Dersom prisutviklingen går raskt nok, kan det bli aktuelt å basere hovedstamnettet på neste generasjon teknologi, med 2,5 Gbit/s hastighet, i følge Erstad.

Alternativt aksessnett
Innen 2 – 3 år skal hele ElTele-selskapets stamnett være forberedt for å kunne tilby et alternativt aksessnett til samtlige 110.000 innbyggere i de tre eierselskapenes dekningsområde.

Trekkingen av fiberoptisk kabel på hovedstrekningene innen eierselskapenes områder har allerede begynnt.

Annonse
Samarbeid
ElTele Vest AS dekker hele Sunnhordland og den nordligste delen av Rogaland. I sør samarbeider selskapet med ElTele Rogaland AS. I nord vurderer selskapet hva som vil være den beste løsningen for å strekke stamnettet helt fram til Bergen. Samarbeid med BKK eller med Telenor vurderes. Det kan også være aktuelt å etablere en egen forbindelse, sier Erstad.

Øker aksjekapitalen
ElTele Vest AS eies av Sunnhordland Kraftlag, Kramsund Kraftlag og Haugesund Energi. Det er i dag lagt opp til at hvert enkelt selskap skal finansiere nettutbyggingen i sitt område. Finansieringsmåten er under diskusjon.

El Tele Vest AS vil med det aller første gå ut og utvide aksjekapitalen fra dagens beskjedne 1,5 millioner, sier Erstad.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse