Annonse


Verdens største nettverk

SITA opererer verdens eldste kommersielle datanettverk. Selskapet har siden starten i 1949 arbeidet med datatjenester for lufttrafikken.

I dag har SITA mer enn 600 kunder. Nettet, som opereres i samarbeid med Equant, har mer enn 120.000 tilknytningspunkter og består av noder i mer enn 225 land.

Luftig
Det er altså ingen liten operatør som kommer inn i det norske markedet når SITA etablerer seg. På den annen side vil antakelig selskapet fortsatt støtte seg til sitt eksisterende marked, først og fremst innen lufttransport.

SITAs største konkurrent er ikke telekom-selskapene, men IBM Global Network.

Annonse


Annonse


Annonse