Annonse


Total Janco-løsning på kabel

De to kabel-TV-selskapene Janco og Norkabel fusjonerte i fjor, og det nye Janco Multicom ble etter norske forhold et “stort” selskap med til sammen rundt 320.000 abonnenter.

Tradisjonelt
Administrerende direktør Lars Helgerud Andersen ønsker ikke å konkretisere Janco Multicoms planer for alternativ bruk av kabel-TV-nettet, og ennå er det de mer tradisjonelle tjenestene som kjennetegner selskapet.

– Vårt satsingsområde for 1998 er tredelt; to-veis videotjenester, telefoni og data/Internett. Veksten på antall kabeltilknytninger i Norge er begrenset, men det finnes et potensiale på 130.000 husstander hvor kabelen allerede går forbi døren. Når det gjelder telefoni vil vi nok ikke ha noen abonnenter før i 1999, sier han.

Få Internettabonnenter
Det er over et år siden selskapet lanserte sitt tilbud om Internett via kabel-TV, men med en “kundemasse” på mellom 100 og 150 abonnenter, er de foreløpig ingen storaktør i dette markedet.

Annonse


Store investeringer
Som infrastruktur-eier står selskapet foran omfattende investeringer, og Lars Helgerud Andersen regner med en investering på i overkant av en milliard kroner i løpet av de neste fem årene.
– I første omgang vil vi knytte sammen våre nett på Østlandet i én fiberstruktur, sier han.

Helgerud Andersen anslår en økning i antall ansatte fra dagens 215 til 280 i løpet av 1998. Han legger til at selskapet har solide og langsiktige internasjonale eiere som ikke forventer å tjene penger i Norge på noen år.

Tjenestetilbud:

Utenlandstelefoni:
Mobiltelefoni:
Internett-aksess: Ja
Fjernsamataler Norge:
Infrastruktur: Kabelnett
Annet: Alternative kabel-TV-tjenester

Investeringsbeløp:
I overkant av en milliard kroner i løpet av de neste fem årene.

Annonse