Eu-flagg

Annonse


EU forbedrer ATM-standard

Eu-flaggI mars starter NEC, Cisco og Alcatel et forskningsprosjekt om Internett og ATM under navnet Experiments and Enhancements for Convergence and Integration (IthACI).

Prosjektet baserer seg på utstrakt bruk av felttester, og skal vare i to år. Målet er å forbedre ATM-nettenes (asynkrone transfer mode) virkemåte ved formidling av IP-basert trafikk.

Multimedie-kommunikasjon
IthACI-prosjektet blir delfinansiert av EUs Advanced Communications Technologies and Services. EU håper at prosjektet vil forbedre ATMs egenskaper ved multimedie-kommunikasjon.

EU håper dessuten at prosjektet skal gi europeiske selskaper større innflytelse ved standardiseringen av ATM.

Annonse


Europeiske standarder
ATM-teknologien blir i dag dominert av amerikanske selskaper i paraplyorganisasjonen Internet Engineering Task Force.

Både Cisco og andre selskaper bruker proprietære teknologier for IP-svitsjing, EU ønsker seg standardisering, og standarder som i større grad baserer seg på de teknologiene som blir utviklet i Europa.

Praktisk utprøving
IthACI-prosjektet vil bli ledet av NEC Europe, Cisco U.K. og Alcatel Bell i Belgia, som alle håper at de praktiske felttestene vil øke sjansene gjennomslag i standardiseringsorganene.

Fire forskningsinstitutter i Belgia, England, Hellas og Tyskland, skal også delta. EU finansierer 30 – 50 prosent av prosjektet.