Gustavsson, Kenneth

Annonse


Dyrere med Telia?

Gustavsson, Kenneth– Det er riktig at enkelte samtaletyper blir rimeligere med Telias nye lokalsone-system, sier Kenneth Gustafsson til Dagens Telecom.

– Det gjelder blant annet for samtaler utenfor Telenors lokaltakstområder, men innenfor Telias nye lokalsoner. Imidlertid vet vi at mesteparten av taletrafikken i Norge enten skjer helt lokalt, mellom de store byområdene som Oslo, Bergen og Stavanger, internasjonalt eller til mobil, sier Gustafsson.

Blir dyrere
– Og alle disse samtaleprisene blir faktisk dyrere etter Telias nye intitiativ, fordi de legger inn en oppstartpris på 50 øre per samtale, 10 øre dyrere enn Telenors oppstartpris. I praksis betyr dette at Telias initiativ ikke betyr noen forbedring for gjennomsnittsbrukeren, hevder Gustafsson.

Betyr dette noe for Tele2?
– Vi skal vel helst være tilfreds med påfunnet, siden det jo innebærer at Tele2s prislister blir enda bedre, prosentmessig i forhold til konkurrentene enn de tidligere va, sier Gustafsson.

Annonse


– Men vi synes jo det er helt typisk for en gammel monopolist som Telia at de går ut med enkelte administrative endringer og kaller det en revolusjon. Telia har allerede gjort et tilsvarende utspill i Danmark, så det burde vel ikke overraske noen, sier Tele2-direktøren.

Blir det enklere å ringe?
-Men selve prinsippet, at man organiserer store lokalsoner avhengig av telefonnummer man ringer, ikke av geografi, gjør det vel enklere for folk?

– Jeg er helt enig i at akkurat inndelingen i lokalsoner er et inititativ som er bra for Norge, innrømmer Gustafsson.

– Det er en god ide, fordi det gjør telebruken enklere for kunden. Men jeg gjentar at det ikke blir rimeligere for gjennomsnittskunden, avslutter Tele2-direktøren.

Annonse