Annonse


Telebrukerne vinner

Selve konflikten handler om noe så enkelt som at NetCom ønsker å utvide sin eksisterende samtrafikkavtale fra 1993 med ett nytt punkt fordi man fra 1. januar fikk et nytt element inn i disse avtalene, nemlig prefiks.

Telenor mener derimot at hvis man skal ha en slik samtrafikkavtale må man ta hensyn til alle forhold, som i dette tilfelle betyr både originering og terminering.

Samtrafikk-språket
Originering er den faglige (og juridiske) betegnelsen på det som skjer når en Telenorabonnent bruker for eksempel NetComs prefiks 1515 for å fortelle at samtalen skal foregå i NetComs nett og at regningen skal komme fra NetCom.

Selskapet vil da betale Telenor for den delen av samtalen som foregår i Telenors nett – til en pris som kan være så lav som 22 øre minuttet.

Annonse


To kroner minuttet
Terminering er det som alltid har skjedd når man ringer fra fasttelefon til NetCom – uten å bruke prefiks:

I henhold til den snart fem år gamle samtrafikkavtalen skal NetCom da få nesten to kroner minuttet fra Telenor, noe som er med på å skape NetComs overskudd og som følgelig er noe NetCom ikke ønsker å ta bort før det er absolutt nødvendig.

Trengt opp i et hjørne
Siden 1. januar har man imidlertid hatt et liberalisert telemarked i Norge, og plutselig har Telenor begynt å føle seg trengt opp i et hjørne når det gjelder samtaler fra fasttelefon til mobil.

Tele2 og Telia har nemlig kommet med tilbud om hele 30 prosent rabatter på slike samtaler. Mange vil ta imot dette tilbudet når en samtale fra hjemmetelefon til NetCom koster kr 2,70 per minutt.

Fra Oslo via Stockholm til Oslo
Dette er mulig å gjøre for Tele2 og Telia fordi de kan utnytte sine faste linjer over Kjølen til å rute samtalene via svitsjer i Sverige og tilbake igjen til Norge. Når det gjelder samtrafikk med utlandet, er det nemlig ingen forskjell på mobil- og fasttelefoni, Telenor skal ha omlag 50 øre, uansett.

Blir rimeligere
Regn i tillegg med origineringsavgiften (22 øre) og det blir mye rimeligere for Telia og Tele2 å formidle slike samtaler enn det blir for Telenor så lenge den gamle samtrafikkavtalen med NetCom er gyldig.

I tillegg kommer så NetCom og forlanger en egen samtrafikksamtale som kun skal gjelde prefiks-samtaler, og som ville resultere i at Telenor raskt kunne miste inntekter fra store deler av NetComs mer enn 400 000 abonnenter.

Kan ikke godta
Dette kunne ikke Telenors samtrafikk-sjef, konserndirektør Magnus Dokset, godta. Derfor havnet saken i Namsretten; fordi NetCom på sin side mente at det ville ta for lang tid å gå gjennom hele den ankeprosessen som Post- og Teletilsynet har det formelle ansvaret for, og som i følge lov og forskrifter skal kunne ta inntil tre måneder.

Bra for brukerne
Nå tapte NetCom som sagt på alle punkter – og det bør alle, norske telefonbrukere være tilfreds med. For en nye samtrafikkavtaler mellom Telenor og de to mobiloperatørene vil bety at man endelig blir kvitt denne uforståelige ekstraavgiften som betales når mottakeren har et nummer i 900-serien.

Fremtidens telefoni
Såvel NetComs Gert Munthe som Telenor Mobils Stig M. Herbern har snakket mye om mobiltelefonen som fremtidens standardtelefon og om hvordan minuttprisen for mobiltelefoni i fremtiden vil bestå av «vanig telefonpris pluss et lite mobilitetstillegg».

Da må det være mulig å ringe fra fast til mobil på samme måten – og da må ikke det lenger være mulig for mobiltelefonoperatørene å tjene store penger på at fasttelefon-kundene skal være nødt til å betale ekstra mye for å ringe sine mobiltelefon-baserte forbindelser.

NetComs skjulte inntekt
På den annen side har disse inntektene betydd mye for NetComs resultat. Blant annet regnet NetCom med å tjene penger på sitt «Fritid 2000»-tilbud, hvor kunden betalte 2.000 kroner for en mobiltelefon, men på den annen side fikk anledning til kostnadsfritt å ringe for 2.000 kroner i seks måneder.

Interssant
Dette ville likevel være interessant for NetCom, sa Gert Munthe da tilbudet ble presentert før jul, «fordi NetCom jo vil tjene på alle samtalene fra fast- eller mobilnett og til den nye abonnenten».

Utviklingen etter første januar viser at denne måten å tjene penger på ikke lenger er like sikker for NetCom. Det bør kanskje også aksjeanalytikerne huske…..

Annonse


Annonse


Annonse