Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lilletuns IT-ønsker

TELEGRAM: Utdanningsminister Jon Lilletun (bildet) ønsker å etablere en ordning hvor næringslivet stiller sine IT-folk til disposisjon for universitet og høyskoler.

Lilletun,Jon
Han vil også vurdere om IT-lærere skal få høyere lønn. For å få flere jenter til å satse på en utdanning innen IT, vil Lilletun foreslå kjønnskvotering etter modell fra NTNUs satsing.

Vil ha en sterkere prioritering
En erkjennelse av at det ikke er midler til å dekke alle behov samtidig gjør at utdanningsministeren sender signaler om sterkere prioritering og omstilling i skolen, skriver Dagens Næringsliv.