Annonse


Frykter IT på Fornebu

– IT er viktig for kvinnearbeidsplassene. I utkant-Norge bruker flere kvinner enn menn IT. En it-satsing i Nord-Norge må derfor ivareta kvinners interesser.

Dette er de viktigste punktene i en rapport fra Høgskolen i Finnmark og firmaet Maximite Alta. Rapporten er laget for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Offensiv holdning
– Om det ikke legges opp offensive strategier lokalt, vil etableringen av et stort it-miljø på Fornebu virke sentraliserende, sier forsker Lars Krogh ved Maximite Alta til Finnmark Dagblad.

Telependling er løsningen?
Rapporten ser på forskjellige næringsstrategier for Nord-Norge, og sier at det er en særlig utfordring å holde på og rekruttere kvinner, og derved også familier, til distriktene.

Annonse


Telependling blir trukket fram som et mulig virkemiddel.

Manglende forståelse
Men rapporten sier også at det satses for lite på IT i Finnmark, og at det har ført til at grunnskolen og de videregående skolene i Finnmark er blitt hengende etter når det gjelder IT.

Årsaken er ikke økonomisk, men skyldes manglende forståelse for behovet blant politikere og skoleadministrasjoner, heter det i rapporten.

Annonse


Annonse


Annonse