deskill.

Annonse


Jobbsøk på nett femdoblet

deskill.– I januar i fjor var 132.000 hits-oppslag på våre sider. I november var dette øktt til hele 660.000 hits. Dette er med andre ord en formidabel vekst, sier produktsjef Anne-Lise Aspmo i internettselskapet Ices.

Elektroniske søknader
Også interessen for å sende jobbsøknader med e-post øker kraftig.

– Vi får nå rundt 500 elektroniske søknader hver måned, mot kun 60 ved begynnelsen av fjoråret, sier Aspmo til Dagens Telecom.

Årsaken tror hun er at mange opplever det som både raskere og langt enklere å sende søknadene elektronisk. For arbeidsgivere blir mengden papir redusert ved at de kan foreta en sortering, og kun få vitnemål og attester fra jobb-kandidater de finner interessante.

Annonse


10.000 abonnenter
Stadig flere jobbsøkere velger å tegne seg som faste abonnenter for automatisk å få tilsent elektronisk informasjon om aktuelle stillinger.

Antallet jobbsøkere i selskapets register er økt fra 2.000 i januar i fjor, til 10.000 ved årets slutt.

Også i utlandet
Ices har nettopp lansert Jobshop i Sverige og Danmark.

– På denne måten kan jobbsøkere holde seg orientert om stillingsmarkedet både her hjemme og i våre naboland. Bedrifter som trenger flere medarbeidere kan nå lettere komme i kontakt med kvalifiserte kandidater både i Sverige og Danmark, sier Aspmo til Dagens Telecom.

Dobler antall besøk?
Produktsjefen tror at veksten i antall besøkende på Jobshops sider vil fortsette.

– Vi har som mål å doble antallet før sommeren, og ser svært lyst på fremtiden, sier Aspmo.

Annonse


Annonse


Annonse