Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Teleavgift på lokalsamtaler

OSLO: Mens dereguleringen av det norske telemarkedet gir lavere priser i 1998, fører dereguleringen av det amerikanske telemarkedet til høyere priser. Hjemmekontorene rammes hardest.

Lokalsamtaler i USA nærmest gratis, sett med norske øyne. Fra årsskiftet har de amerikanske telemyndighetene pålagt lokale operatører å innkreve en ekstra teleavgift fra alle husstander med to telefonlinjer.

Avgiften varierer mellom 25 og 35 kroner.

Dyrere hjemmekontor
Det er telefonlinje nummer to, linjen som vanligvis brukes til faks og Internett-tilkopling, som blir avgiftsbelagt.

Det er i første rekke boliger med hjemmekontor som har to linjer inn i hjemmet, og dem blir det stadig flere av. I dag har 15 prosent av privatabonnentene dobbel linje.

Forsterker konkurransen
Avgiften er resultat av tiltak som telemyndighetene FCC (Federal Communications Commission) iverksatte i mai for å omstrukturere og fjerne kryssubsidieringen av lokal- og fjernsamtaler. Hensikten er å forsterke konkurransen i telemarkedet.

Billigere fjernvalg
I januar blir dessuten både privat- og bedriftskunder pålagt nye fjernsamtale-avgifter, men totalt ventes endringene å redusere kostnadene på fjernsamtaler.

De som ringer mye fjernvalg, vil altså kunne få lavere telefonregninger.

I harnisk
Mange forbruker- og næringslivgrupper er imidlertid i harnisk over de nye avgiftene. De påstår at kostnadene er altfor høye sammenliknet med hva lokalsamtalene egentlig koster.

Kritikerne har bedt FCC om å redusere avgiften, og truer med å gå til kongressen for å be om hjelp fra politikerne.

Stikkord: Mobil