Annonse


Begrenset telekonkurranse

I oktober ga Post- og Teletilsynet prefiks til 15 nye operatører. I løpet av høsten er det kommet flere til. Derfor skulle man tro at konkurransen ville få gode vilkår når alt slippes fritt 1. januar. Så enkelt er det imidlertid ikke.

For å kunne konkurrere i telemarkedet er det nødvendig med samtrafikkavtale med Telenor. Foreløpig har kun tre av de nye operatørene fått slik avtale, nemlig Tele2 (1502) , Telia (1516) og Global One (1501). I tillegg kommer NetCom (1515), som jo kan bygge på sin eksisterende avtale.

Intern-nummer
Nå er disse tallene noe uriktige, i og med at en rekke av prefiksene ble tildelt selskaper innen Telenor-konsernet. Det gjelder blant annet Telenor Nett (1531), Telenor Mobil (1532 og Telenor Nextel (1533).

Det er all grunn til å tro at Telenor internt har orden på eventuell samtrafikk mellom sine forskjellige datterselskaper.

Annonse


ElTele og Powertech
Men likevel står en rekke av de potensielt store operatørene uten avtale 1. januar. Det gjelder blant andre ElTele (1505) og internettoperatører som Powertech (1540).

Disse selskapene må altså vente på en endelig avtale før de kan sette i gang markedsaktiviteter. Nå kan man selvfølgelig stille spørsmål om dette er så viktig, siden fremtiden for norsk telekonkurranse ikke avgjøres 1. januar.

Internett-inntekter
På den annen side kan det fort bli snakk om merkbare inntektsbortfall, særlig for internettleverandørene. Disse vil nemlig ikke tilby vanlig telefoni. Derimot vil de sørge for at modembrukerne kaller opp et nummer med prefiks slik at Internett-trafikken termineres i et annet nett en Telenors. Dermed får operatøren sin del av inntektene.

Dette vil raskt bli en viktig inntektskilde for selskaper som Tele2 og Telia, mens eksempelvis Powertech må vente før de får glede av dette.

Annonse


Annonse


Annonse