Hermansen ny

Annonse


Telefinanser avklares i 98

Hermansen nyDe norske teleprisene er redusert med mellom 50 og 70 prosent i løpet av 1990-årene. Stortingsmeldingen varsler en politikk som vil gi enda lavere priser, og mindre prisforskjeller mellom fjern- og lokaltakst.

Maksimalpriser
Telenor blir pålagt en ordning med maksimalpriser på landsdekkende tjenester for å motvirke uakseptable prisforskjeller mellom landsdelene.

Telefond?
Telenor mister sine siste eneretter i telemarkedet ved årsskiftet, men konsernet vil fremdeles være pålagt å levere grunnleggende tjenester som taletelefoni over hele landet.

I løpet av neste år skal Samferdselsdepartementet vurdere en kostnadsfordeling blant alle teleaktørene i markedet for å dekke nettokostnadene ved landsdekkende telefoni.

Annonse


Pålagte oppgaver
Spesielle tjenester for funksjonshemmede og drift av telefonautomater inngår i Telenors leveringsplikt.

Samfunnspålagte oppgaver som sikkerhetstjenesten for kystradioen og tjenester som gjelder Svalbard og Norges totalforsvar skal fra og med 1998 finansieres over statsbudsjettet.

Distriktspolitikk
Telenor skal være en foregangsbedrift for å få til effektive og desentrale løsninger, kommer det frem i stortingsmeldingen.

Telenors effektivisering må ikke gå utover kvaliteten på tjenestetilbudene. Samferdselsdepartementet vil legge stor vekt på å unngå oppsigelser og fokus på en best mulig distriktsmessig lokaliseringsprofil.

I dag har Telenor arbeidsplasser i 125 kommuner i Norge, og konsernet hadde ved årets begynnelse 19.362 ansatte, nesten 1.000 flere enn et år tidligere.

Inntekt til staten
Samferdselsdepartementet vil gå inn for at Telenor AS skal betale mellom 30 til 40 prosent av resultatet etter skatt i utbytte til staten. Departementet legger inntil videre et avkastnigskrav på minst 13 prosent før skatt.

Regjeringen arbeider nå med generelle retningslinjer for avkastningskrav og utbytte for statlige selskap. De økonomiske kravene til Telenor kan derfor bli justert i forbindelse med statsbudsjettet i 1999.

Trenger penger
Telenor med konsernsjef Tormod Hermansen i spissen har tidligere gjort det klart at konsernet trenger tre milliarder kroner i ny egenkapital. Pengen skal brukes til nye investeringer for å posisjonere seg i et telemarked med stadig økende konkurranse.

Det var ventet at dette spørsmålet skulle avklares i Stortingsmeldingen om Telenors virksomhet, men nå må Hermansen vente til over nyttår med å få svar på finansieringsspørsmålet.

Annonse


Annonse


Annonse