Annonse


Ny WWW-standard

HTML (HyperText Markup Language) er et kodespråk som forteller programmet som leseren nettsiden hvordan den skal se ut.

Dynamisk
Torsdag godkjente sammenslutningen som har oversikten over standarder på nettet, World Wide Web Consortium (W3C), en ny standard for nettlesere.

De nye spesifikasjonene er samlet i HTML 4. Siter som er laget under denne standarden vil få mer støtte for såkalte dynamiske sider.

Mange nyheter
Blant nyhetene er bedre støtte for tabeller, for frames eller rammer, og for objekter. Konsertiet W3C melder at den nye standarden støttes av samtlige av medlemmene.

Annonse


Blant disse er både programvareselskaper og nyhetsleverandører. De mest kjente selskapene er Adobe, Hewlett Packard, IBM, Microsoft, Netscape, Novell, Reuters, Sun og HotWired og PathFinder

www.w3.org/Press/HTML4-REC

Annonse


Annonse


Annonse