Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ny WWW-standard

OSLO: Striden mellom Netscape og Microsoft fortsetter. Men begge vil trolig raskt støtte HTML 4 – som er den nye teknologiske standarden for nettlesere.

HTML (HyperText Markup Language) er et kodespråk som forteller programmet som leseren nettsiden hvordan den skal se ut.

Dynamisk
Torsdag godkjente sammenslutningen som har oversikten over standarder på nettet, World Wide Web Consortium (W3C), en ny standard for nettlesere.

De nye spesifikasjonene er samlet i HTML 4. Siter som er laget under denne standarden vil få mer støtte for såkalte dynamiske sider.

Mange nyheter
Blant nyhetene er bedre støtte for tabeller, for frames eller rammer, og for objekter. Konsertiet W3C melder at den nye standarden støttes av samtlige av medlemmene.

Blant disse er både programvareselskaper og nyhetsleverandører. De mest kjente selskapene er Adobe, Hewlett Packard, IBM, Microsoft, Netscape, Novell, Reuters, Sun og HotWired og PathFinder

www.w3.org/Press/HTML4-REC