Annonse


Dyrt årtusenskifte for Statoil

Situasjonen rundt år 2000-renoveringen er mildest talt uklar. Mange har spekulert mye, og resultatet er et stadig større sprik i kostnadsberegningene.

Et realistisk nivå
– Vi har opplevd alt fra krisemaksimering til en totalt neglisjering av hele år 2000-problematikken. Det er viktig å finne frem til et realistisk mellom-nivå og foreta beregninger ut i fra dette, sier Turid Enoksen, prosjektleder for år 2000-renoveringen i Statoil.

Porteføljen
Til sammen er det nødvendig med en gjennomgang av over 1000 systemer i Statoil. I utgangspunktet må de fleste av disse systemene gjennomgå en total renovering. En kartlegging av situasjonen på IT-siden alene, har ført frem til et rammebudsjett på 25 millioner kroner.

– Dette er imidlertid et tall vi er usikre på. Det kan bli høyere eller noe mindre, sier Enoksen til Dagens Telecom

Annonse


Egne testmiljøer
Oljeselskapet Statoil opererer med fire ulike IT-plattformer: stormaskin, NT, Unix og PC. Selskapet må utvikle testmiljøer for hver av disse. Flere ulike prosjekter er i gang, og kostnadene for disse prosjektene vil komme opp i nærmere 130 millioner kroner.

ti mill. kroner per plattform
Til sammen er det mellom åtte og ti tusen microchips på hver oljeplattform i Nordsjøen. Beregninger fra Statoil viser at det vil koste rundt 10 millioner kroner per plattform å klargjøre dem for år 2000.

Analyseselskapet Gartner Group har anslått at kostnadene for denne operasjonen totalt vil beløpe seg til over 120 millioner kroner for Statoil.

Eget 2000 forum
Samtlige operatørselskaper på norsk sokkel har slått seg sammen og dannet «Year 2000 Oil and Gas Forum». Bakgrunnen for dette er et ønske om å følge opp status hos leverandørene og myndighetene i forbindelse med utfordringene knyttet til årtusenskiftet.

– I tillegg er dette et forum hvor vi utveksler erfaringer fra egene prosjekter, sier Enoksen.

Annonse


Annonse


Annonse