deslill.

Annonse


Politiet får «hemmelige numre»

deslill.Taushetsplikten Telenor i dag har når det gjelder såkalt «hemmelig telefonnummer» kan bli fjernet.

I forslaget til ny telelov ber Samferdselssdepartementet om at politiet skal få tilgang til alle telefonnumre. Dette skal gjelde uansett hvilke avtaler de forskjellige teleoperatørene som nå kommer på markedet har med sine brukere.

Lang prosedyre
I dag omfatter lovbestemt taushetsplikt også såkalte «hemmelige telefonnummer». Dette innebærer at ingen, heller ikke politiet, kan få opplysninger om en abonnents telefonnummer, navn, adresse, eller elektroniske postadresser når «hemmelig nummer» er avtalt.

Skal politiet i dag ha opplysningene, må de gå en omstendelige runde for å få samtykke til fritak for taushetsplikt. Slike saker behandles i dag av Post- og teletilsynet.

Annonse


Kriminalitet
Nå vil Samferdselsdepartementet ha endret denne praksisen. De peker på at tilsvarende ønsker er kommet til uttrykk tidligere i år. Det såkalte «Metode-utvalgets» innstilling om Etterforskningsmetoder for bekjempelse av kriminalitet ba om det samme.

Vil fjerne tvil
I Odelstingsproposisjon nummer 31 heter det at det kan være vanskelig å skille mellom politiets forskjellige oppgaver. Derfor bør politiets rett til innsyn gjelde i alle typer saker.

– Samferdselsdepartementet er derfor kommet til at det mest hensiktsmessige vil være at det gjøres unntak fra taushetsplikten for opplysninger begjært av politiet til alle de oppgavene
politiet utfører, heter det i forslaget til ny lovtekst.

Begrenset
Det er bare en abonnents navn, adresse og telefonnummer/datakommunikasjonsadresse det skal kunne gis opplysninger om.

– Det er vanskelig å se at abonnenten har en beskyttelsesverdig interesse i å skjerme disse opplysningene også fra politiet i dets arbeid med samfunnspålagte oppgaver, heter det videre i lovforslaget.

Annonse


Annonse


Annonse