Moan, Øystein

Annonse


Kryssjekk fra Visma

Moan, Øystein– Kryssjekk ble et for lite produktområde for Visma, og vi velger derfor å selge denne enheten til Enter Data som spesialiserer seg på slike produkter, sier Moan.

Lite penger
Dagens satsing på Bankavstemmingsprogrammet Kryssjekk ville ikke gitt mer enn en million kroner i omsetning til Visma. Selskapet mener at et så lite område vil være i veien for selskapets nye fokus. Etter handelen skal de to selskapene ha et markedssamarbeid.

– I framtiden vil vi ha et nært samarbeid med Enter Data når det gjelder denne typen løsninger, sier Moan.

Kjøpt og solgt
Kryssjekk ble tidligere markedsført av micro80 som ble fusjonert inn i Visma tidligere i år.

Annonse


Annonse


Annonse