Stenberg, Johnny

Annonse


Stenberg stadig rikere

Stenberg, JohnnyDet må være litt bittert for norske Ericsson og adm. direktør Steinar Tveit å se at Johnny Stenberg som kjøpte Ericsson daværende Hisøyfabrikk (Norsk Elektronikkproduksjon) for noen få millioner kroner, nå sitter igjen med 32 millioner kroner i fortjeneste.

Inngangsverdi på 28 millioner
Opprinnelig hadde initiativtaker og styreformann Stenberg 35 prosent av Sonec-aksjene, men dette er senere blitt tynnet ut til 25 prosent. Disse aksjene er nå verd 60 millioner mot inngangsverdien på kun 28 millioner kroner, melder Finansavisen tirsdag.

Emisjon på nyåret
Selskapet vil gjennomføre en emisjon i januar eller eventuelt i februar.

Sonec vil hente inn mellom 25 og 50 millioner i forbindelse med emisjonen, opplyser Stenberg til Finansavisen og røper dermed at hans eierandeler i selskapet vil bli utvannet til mellom 10 og 20 prosent.

Annonse


100 nye aksjonærer
Stenberg har likevel lite å frykte. bedriften har vært en suksess siden han tok over den tidligere lite lønnsomme Ericsson-fabrikken.

Etter det Finansavisen erfarer har Stenberg klart å få over 100 nye aksjonærer før selskapet går på børs. Dette er langt over minstekravet som styret krevde.

Annonse


Annonse


Annonse