Dokset/Gustavsson

Annonse


Samtrafikkavtale undertegnet

Dokset/GustavssonDe neste avtalene vil antakelig komme på løpende bånd før jul.

– Det er min oppfatning at en operatør bør ha undertegnet samtrafikkavtale med Telenor innen mandag 22. desember hvis operatøren skal kunne være på plass når det åpnes for konkurranse 1. januar, sier konserndirektør Magnus Dokset i Telenor til Dagens Telecom da avtalen mellom Tele2 og Telenor ble undertegnet tirsdag klokken 15.00.

Tre nye avtaler på gang
– Jeg regner med at vi innen denne fristen i hvertfall vil ha undertegnet avtaler med enda tre fastnett-operatører, samt de to mobiloperatørene, sier Dokset til Dagens Telecom.

Sikrer tilgang
Avtaler om samtrafikk skal sikre at alle kunder hos Telenor og nye teleoperatører får tilgang til alle kunder hos andre operatører når det blir full konkurranse i telemarkedet fra nyttår.

Annonse


Tidligere i høst startet Telenor også arbeidet med testrutiner og andre tekniske forberedelser, slik at nye teleoperatører skal kunne starte sine operasjoner samtidig som markedet blir åpnet for konkurranse

Lange forhandlinger
De første formelle samtrafikkforhandlingene fant sted tirsdag 26. august, men på det tidspunktet hadde det allerede lenge foregått uformelle samtaler mellom de potensielle operatørene.

Telenor og Tele2 Norge kom i gang med sine reelle forhandlinger om samtrafikk i første halvdel av oktober. Forhandlingene ble forsinket i starten på grunn av uenighet om hvilke regler som skal gjelde for konfidensialitet gjennom forhandlingene. Post- og teletilsynet kom imidlertid inn som megler og kom fram til forhandlingspremisser som begge parter godtok.

Innen fristen
Neste frist var satt til midten av desember, som partene selv hadde satt som grense før Post- og teletilsynet igjen kunne komme inn som megler.

Denne fristen ble altså overholdt, avtalen var ferdig forhandlet klokka 13.00 tirsdag og den formelle undertegningen fant sted i pressens nærvær i Telenorhovedkvarteret klokka 15.00.

Et års gyldighet
– Denne avtalen setter oss i stand til å tilby våre tjenester fra nyttår. Vi vil imidlertid arbeide kontinuerlig for å oppnå bedre vilkår, sier adm. direktør Kenneth Gustafsson i Tele2 Norge til Dagens Telecom.

Og Tele2s forhandlingsleder, Morten Neeb, understreker at dette bare er begynnelsen og at arbeidet fortsetter.

– Denne avtalen har gyldighetstid på ett år, sier Neeb til Dagens Telecom.

– Dette betyr at vi allerede er i gang med å forberede arbeidet med neste års avtale, og allerede i januar regner jeg med at vi enda en gang møter Telenor rundt forhandlingsbordet, sier Neeb.

Annonse