Pengenett

Annonse


Endelig sikker nett-betaling

PengenettSET-spesifikasjonen er nettopp ferdig utviklet, og selskapene skal nå arbeide for gjennomslag hos brukere, butikker og programvare-selskaper.

Merk deg SETCo
De fire kort-selskapene skal danne organisasjonen SETCo. Denne skal administrere SET-spesifikasjonen, sertifisere programvare, samt alt annet arbeide i forbindelse med innføringen av standarden.

Påskynde bruken
– SETCo vil påskynde bruken av SET-spesifikasjonen over hele verden, og dermed øke sikkerheten ved nett-handel, sier markedsdirektør Tommy Berglund i VISA Norge til nyhetsbyrået NewsWire.

Garanterer oppgjør
Ved bruk av SET-standarden garanterer kortselskapene for oppgjør til Internett-butikkene og beskytter kortholderne mot misbruk. Bare banken får se kortnummeret.

Annonse


Butikken mottar kun bestilling på varen, kjøperens navn og adresse, samt en bekreftelse fra sin egen bank om at kjøperens identitet er korrekt. Tilsvarende er det bare butikken som får vite hva som kjøpes. Banken får kun informasjon om beløp og kortnummer.

Åpen standard
– Målet med å utvikle SET som en åpen standard, var at konsumenter, butikker og banker skulle kunne velge ikke bare programvare-løsninger, men også korttype. Nå ser det ut til at dette målet er nådd, sier Berglund til NewsWire.

Lik stemmerett
JCB, American Express, MasterCard og VISA vil få lik stemmerett i SETCo.

Organisasjonen vil ta initiativet til utviklingen av nye SET-versjoner, i samarbeid med teknologi-produsenter og finansinstitusjoner.

Annonse


Annonse


Annonse