Ascom mobiltlf.

Annonse


Bombesikkert fra Ascom

Ascom mobiltlf.– Vi har allerede levert flere slike telefoner til kunder i og utenfor Norge, blant annet bruker Dolphin et system med slike telefoner på en av sine boreplattformer, opplyser Bjørnar Barbogen i Ascom Tateco til Dagens Telecom.

Forbud
Vanlige mobiltelefoner og trådløse telefoner kan utløse eksplosjoner og er i dag forbudt på norske boreplattformer.

I tillegg til å være sertifisert for bruk i eksplosjonsfarlige områder, har EX Protector alarmfunksjon til overvåkingssentral og personsøkerfunksjon.

Annonse


Annonse


Annonse