Annonse


Midt-norsk IT-satsing

De to fylkeskommunene arbeider sammen med kommunene Trondheim og Stjørdal om et faktagrunnlag for etablering av IT-industri i landsdelen.

Teknologisk tyngdepunkt
Partene samarbeider om å etablere kunnskapsbasert næringsutvikling i regionen. De ønsker nå et teknologisk tyngdepunkt som kan demme opp for sentraliseringen av IT-kompetanse.

– Det er viktig at miljøene i Trøndelag er offensive slik at Fornebu ikke støvsuger markedet for IT-kompetanse, sier Nord-Trøndelags fylkesordfører, Merethe Storødegård, til Dagens Telecom.

Nasjonalt senter
– Trøndelag har landets eneste teknisk vitenskapelige universitet. Det er en utfordring å styrke NTNU som nasjonalt senter for IT-utdanning og beholde mer av kompetansen fra NTNU i regionen, sier fylkesordføreren.

Annonse


– NTNU-miljøet må gi ringvirkninger med flere etableringer i Trøndelag.

Samarbeid om IT
– Med politisk handlekraft, også nasjonalt, bør det planlagte IT-miljøet på Fornebu bli en samarbeidspartner for andre fagmiljøer i distriktene. Planene for Fornebu er både spennende og uproblematiske for oss, om miljøet der fungerer i et nettverk med andre IT-miljøer i landet, sier Merethe Storødegård.

Annonse


Annonse


Annonse