Annonse


Styrer EØS tele-Norge?

Advokat Laake har de siste tre årene vært juridisk rådgiver ved EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i Brussel hvor han har hatt ansvaret for blant annet telekommunikasjon.

Påvirker det norske telemarkedet
Spørsmålene advokat Laake vil prøve å svare på er blant andre i hvilken utstrekning ESA og EFTA-domstolen påvirker situasjonen i det norske telemarkedet? Og hvordan virker regelverket rundt dette i praksis?

Møtet holdes i Håndverkeren møtesenter i Oslo. Foredraget begynner klokken 13.00. Etter foredraget vil det bli debatt.

Annonse


Annonse


Annonse