Lilleng,Sverre

Annonse


Usikkert hvor hackeren vil bli dømt

Lilleng,SverreNormalt bruker en person som begår en kriminell handling å bli dømt i det landet ugjerningen begås.

Spørsmålet i denne saken er om den svenske hackeren blir dømt for kriminell virksomhet i Sverige, Norge, Danmark eller i alle tre landene?

Dersom svensken skulle bli dømt i Norge ville han kunne få bøter eller inntil to års fengsel.

Laget «veivisere» i lovjungelen
– Misbruk av Internett i forbindelse med kriminelle handlinger viser at lovene i de fleste land er upresise. Derfor har Økokrim lagt et betydelig arbeid og ført en del saker helt til topps i det norske rettssystemet for at disse skal være veivisere for fremtidige krimsaker på Internett, sier førstestasadvokat Sverre Lilleng til Dagens Telecom.

Det strafferettslige utfallet av den svenske hacker-saken vil derfor være med på gå opp en del nye stier i det nordiske rettssystemet, mener Lilleng.

Annonse


Annonse


Annonse