millitær

Annonse


Digitale sersjanter til Forsvaret

millitærAmerikanske soldater skal nå stifte bekjentskap med digitale sersjanter som vil gi dem instruksjon i alt fra hvordan de skifter hjul på lastebiler, til bruk av utstyr for kjemisk krigføring.

Usikkert i Norge
Det er usikkert når dennne teknologien blir innført på grunnplanet i det norske Forsvaret. I dag benytter spesielt Luftvåpnet mulitimedia-trening på sine piloter.

Effektiv opplæring
CD-ROM med grafikklagde sersjanter er en av flere multimedia-satsinger i det amerikanske forsvaret.

Telekonferanser og dataprogrammer skal kutte opplæringskostnader, og samtidig gjøre undervisningen raskere og mer effektiv enn tidligere, melder web-avisa The Christian Science Monitor.

Annonse


Store innsparinger
Den amerikanske hæren regner med å spare over 1,5 milliarder kroner på multimedia-trening av alt fra spesialstyrker til kontoransatte.

Målet er ikke å erstatte all såkalt fysisk instruksjon, men det amerikanske forsvaret håper at den digitale opplæringen vil føre til færre reiser bort fra basene, og vil dermed spare utgifter til reiser og overnattinger.

Annonse