Lunde, Eirik

Annonse


Trygd for Dell

Lunde, EirikKontrakten ender trolig i første omgang opp med en verdi på under ti millioner kroner. Men i Dell legger de ikke skjul på at de er optimistiske. Salgspotensialet er nærmest tidobbelt.

Stor-kontrakt
Rikstrygdeverket regnes som kanskje den største datakjøperen av de offentlige etatene. Og de sitter med mange eldre maskiner.

Totalt sett antas det at Rikstrygdeverket har noe over 7.000 PCer. En god del av disse er gamle 386-maskiner. I løpet av kontraktsperioden skal etaten bytte omlag 800 av dagens maskiner med moderne PCer utstyrt med Pentium II-prosessorer.

Løpende utgifter
Ved utgangen av 1996 var det omlag 1,2 millioner nordmenn som hadde Folketrygden som viktigste inntektskilde, og alle disse er registrert i trygdeetatens datasystem.

Annonse


De 132 milliardene som betales ut gjennom Rikstrygdeverket utgjør omlag 33 prosent av det samlede statsbudsjettet.

Bygger på bestilling
– Datamaskinene som Trygdeetaten kjøper direkte fra Dell vil bli bygget på våre fabrikker etterhvert som bestillingene kommer, og etter de spesifikasjoner som Trygdeetaten kommer med, sier Eirik Lunde.

– Kontrakten med Rikstrygdeverket marker vår sterke posisjon som en stor dataleverandør til det offentlige, sier han