Annonse


Sterk økning av IT-import

Siste måned var importverdien for gruppen IT-utstyr 425 millioner kroner høyere enn for samme måned i fjor, melder Statistisk Sentralbyrå.

Importen av varer fra utlandet steg totalt med 1,7 milliarder kroner i perioden. Det ble også importert fler industrimaskiner og andre typer elektriske maskiner og apparater.

Økt eksport
Men også salg av varer fra Norge til andre land økte i oktober. En gruppe varer som viser sterk vekst er telekommunikasjonsapparater. Her økte eksporten med 260 millioner kroner i oktober i år i forhold til samme måned i fjor.

Ellers viste gruppene elektriske maskiner og apparater, papirprodukter og IT-utstyr alle økninger i størrelsesorden 65-90 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse