Annonse


Klart for nett-handel?

VeriFone er et heleiet datterselskap av Hewlett-Packard, og en av verdens største leverandører av sikre betalingsløsninger til finansinstitusjoner, handelsbedrifter og konsumenter på Internett. Selskapet har hittil levert over seks millioner elektroniske betal-systemer over hele verden.

Finans-kø
Betalingstransaksjoner over Internett er i år 2001 beregnet å overstige 1550 milliarder kroner. Derfor er det ikke vanskelig å forstå hvorfor elleve av verdens største banker og meglerhus alt nå arbeider med planer om å anskaffe VeriFones løsninger for Internet Commerce.

Blant finansselskapene finner man kjente navn som, Wells Fargo Bank, Royal Bank of Canada, GZS i Tyskland, SSB i Italia og NETS i Singapore, samt flere andre. Tilsammen representerer disse i sin tur over 200 finansinstitusjoner med en samlet kundemasse på over en million bedriftskunder.

SET standarden
SET er utviklet av MasterCard og VISA i samarbeid med en rekke av de store aktørene på Internett-markedet. SET er en standardisert protokoll som er utviklet for å sikre kredittkort-kjøp over åpne nettverk som Internett

Annonse
– Som en global leverandør av produkter for elektronisk handel, vil VeriFones SET-løsninger gi bedrifter og forbrukere muligheter til trygt å kunne benytte betaltjenester over Internett, sier Steve Mott i MasterCard International.

– Vi ser på VeriFone som en viktig aktør på markedet for å sikre standarden samt til å forhøye servicenivået opp til de forventningene og krav våre kunder har forlangt ,” sier senior vice-president Steve Herz i Visa International.

Åpent system
VeriFone har utviklet et åpent system som gir muligheter for at andre (som bl.a Microsoft, Netscape og Oracle), enkelt skal kunne integrere vPOS (motoren i betalsystemet), i sine kommersielle produkter.

– Microsoft har samarbeidet nært med VeriFone for å supportere SET-initiativet, sier Rich Tong i Microsoft. Ved å integrere SET 1.0 vPOS med Site Server, vil Enterprise Edition gjøre det mulig for oss å levere komplette ”end-to-end eCommerce løsninger” for handelsbedrifter og finansielle institusjoner over hele verden.

Pioner
– Som en av de virkelige pionerene i sikre transaksjonsprotokoller, mener også vi i Netscape at SET-standarden er helt essensiell for betaling over Internett, sier Taher Elgamal i Netscape.

Han tilføyer også at VeriFones SET 1.0 systemer er viktige for å sikre fortsatt vekst på Internett.

– Våre kunder innen elektronisk handel har ofte behov for å få integrert løsningene sine med et betalsystem, sier Beatriz Infante i Oracle. Integrasjon av vPOS softwaren i våre produkter, gir oss den sikkerheten våre kunder trenger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse