SIMONSEN Freeway.gif

Annonse


Rydder opp i Simonsen

SIMONSEN Freeway.gifDet er PFI-konsulent Sten Oster som nå fungerer som adm. direktør i Simonsen frem til alle brikkene er på plass. Oster ønsker ikke å uttale seg om endringene før alt er klart, og ansatte og forretningsforbindelser er informert.

Kutter ut GSM
Tidligere har Simonsen forsøkt å selge andre produsenters merker under sitt eget navn uten at dette har lykkes. Avtalen om å selge en engelskprodusert GSM-telefon under Simonsen-navnet falt i fisk da Ericsson kjøpte opp det engelske firmaet.

I år skulle Simonsen begynne å selge den tyskproduserte Hagenuk-telefonen under sitt eget merke, men dette GSM-forsøket ble avlyst da Simonsen ble kjøpt opp av PFI Communications.

Satser på NMT-450
Simonsens hovedprodukt er deres egenutviklede NMT-telefon Freeway. Etter det Dagens Telecom kjenner til, ønsket de ansatte å utvikle og produsere en egen GSM-telefon. Nå ser det ut til at GSM-planene kuttes for godt til fordel for NMT-450.

Annonse
Selvmord?
Mange i den norske telekombransjen spør seg selv hvordan Simonsen tør å unngå å satse på GSM. Mens NMT-450 systemet er på vikende front, er GSM i vekst over hele Europa. I Norge har Telenor Mobil mistet over 12.500 NMT-450 abonnenter hittil i år.

PFI Communications har allikevel stor tro på NMT-markedet for Simonsen. Adm. direktør Bjørn Einar Kihl i PFI har tidligere uttalt til Dagens Telecom at Simonsen har stort potensiale til å øke innen NMT.

Spesielt innen eksport mener Kihl at Simonsen har gode muligheter fordi hele 44 land har bygd ut NMT-systemet, mens bare fem land leverer NMT-utstyr. I dag kommer nærmere 70 prosent av Simonsens omsetning fra salg til utlandet.

På pengejakt
Simonsen hadde vært på jakt etter nye investorer i nærmere et år da PFI Communications kom inn i bildet. I sommer kjøpte PFI opp 100 prosent av Simonsen Holding som eier Simonsen Telecom og Simonsen Teknologi.

PFI Communications ble opprettet i 1988 og har sitt utspring i gamle EB som i sin tid ble kjøpt opp av Ericsson. PFI er Norges eneste produsent av telefoner og hussentraler.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse