Dørum, Einar

Annonse


Hemmelig om Telenor-kapital

Dørum, EinarTelenorkonsernet med Tormod Hermansen i spissen har gjort det klart at de trenger tilføring av tre milliarder kroner. Pengene skal benyttes til investeringer for å posisjonere seg i forhold til den økende konkurransen i telemarkedet.

Privatisering
Det er Samferdselsdepartementet som har bedt om utredningen fra Elcon Securities, som departementet under Venstre-statsråd Dørum nå hemmeligstempler.

Siden Telenor ikke er et børsnotert selskap, kan det ikke være hensynet til markedets reaksjoner som ligger til grunn for hemmeligstemplingen. Det er derfor mulig at Elcon Securities nettopp foreslår en delprivatisering av Telenor for å hente inn mer penger. Dette vil i såfall bli et hett tema innad i regjeringen.

Glovarm sak
May Helen Moldvær Grimstad i Kristelig Folkeparti har tidligere uttalt til Dagens Telecom at partiet ønsker et 100 prosent statlig eierskap i Telenor. Senterpartiet er kjent for å være det regjeringspartiet som er sterkest i mot at staten skal slippe taket i sine eierandeler i Telenor.

Annonse
Venstre-leder og næringsminister Lars Sponheim har tidligere i høst stilt seg positiv til en delprivatisering av Telenor. Dermed kan det nå være duket for intern strid i regjeringen før julen setter inn.

Tas opp før jul
– Vi må ta stilling til om Telenor skal tilføres ny kapital og kommer så til å fremme denne saken for Stortinget om kort tid, sier avdelingsdirektør Jørn Ringlund i Samferdselsdepartementet til Dagsavisen Arbeiderbladet tirsdag.

Ringlund lover at saken skal komme opp i Stortinget i god tid før jul, men vil ikke presisere tidspunktet. Han lover at all informasjon skal gjøres offentlig når saken kommer opp for Stortinget.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse