Annonse


NITO fusjonerer med NOBI

Et klart flertall av NOBIs medlemmer stilte seg tidligere i høst positiv til en fusjon med NITO.

Nå har også representantskapet som er NOBIs høyeste organ, sagt ja. Representantskapet vedtok også å opprette et nytt bioingeniørfaglig institutt, menlder NewsWire.

Sterkere ved forhandlingsbordet
– Fusjonen vil styrke medlemmenes interesser innen fag og utdanning. Samtidig gir sammenslåingen oss større tyngde i forhandlinger og i den offentlige debatten, sier president Svein Vikhals i NITO til nyhetsbyrået.

Flest i privat sektor
De fleste av dagens 41.000 NITO-medlemmer arbeider i privat sektor. NOBI representerer om lag 4.400 bioingeniører, hvor de fleste er tilknyttet offentlig sektor gjennom arbeid i statlige og fylkeskommunale sykehus og institusjoner.

Annonse
Styrker AF
Begge lederne tror at en økning av medlemsmassen med 10 prosent vil gi dem større innflytelse ved forhandlingsbordet. I tillegg befester NITO sin posisjon som den nest største organisasjonen i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF).

Ifølge lederne i NITO og NOBI vil fusjonen bidra til å styrke fellesinteressene i AF.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse