Annonse


Tobåndsnett til Telia

De nye basestasjonene klarer trafikk med både GSM900 og DC1800 (GSM1800) samtidig. Mange GSM-operatører planlegger å øke kapasiteten i sine GSM-nett gjennom å integrere GSM900 og GSM1800. Da er basestasjoner for tobåndsnett grunnlaget.

Halve markedet
Til nå har bare Ericsson og Nokia lansert slike basestasjoner.
Disse to leverandørene representerer mer enn halve markedet for GSM-net.