Moan, Øystein

Annonse


Opprydding i Visma

Moan, Øystein– Vi vil nå fokusere på organisasjonen, og foreta endringer for å konsentrere oss om kjerneområdene våre. I andre halvår av 1998 regner vi med å øke innsatsen mot utlandet, sier Moan til Dagens Telecom.

Opprydding
– Visma har i løpet av 1997 ryddet opp i økonomien etter en rekke fusjoner og oppkjøp de siste årene. I første halvår i år tok vi et tap på rundt 120 millioner, som blant annet dreide seg om avskrivning av goodwill og avsetning til restrukturering av organisasjonen, sier Moan

Dårlig resultat
Etter første halvår i år ble derfor resultatet for Visma riktig dårlig, men selskapet begynner nå å få orden på tallene. Det positive resultatet på 2,9 millioner kroner i tredje kvartal mot 5,6 millioner i minus for samme periode i fjor, ble godt mottatt i markedet.

Sammenlagt for året må nok selskapet allikevel regne med minustall etter den store våroppryddingen tidligere i år.

Annonse
Avvikler
Visma vil satse utenlands i løpet av neste år, de satser ikke på flere oppkjøp av selskaper men salg gjennom solide distributører.

Før Visma går utenlands vil selskapet reorganisere og fokusere på selskapets kjerneområder:

– Vi vil bruke første halvår i 1998 på å rendyrke de to kjerneområdene marinedivisjonen og industridivisjonen, all virksomhet utenom dette vil bli avviklet eller solgt, sier Moan til Dagens Telecom.

Globalt selskap
– Visma er ledende innen produksjon og salg av administrativ programvare for vedlikehold, sikkerhet og kvalitet til shippingbransjen. Vi har hele 40 prosent av verdensmarkedet, mens konkurrentene er forholdsvis små, sier Moan.

Med hovedkontoret i Oslo har Marinedivisjonen 12 kontorer spredt over flere kontinenter. I tillegg har selskapet en rekke forhandlere rundt om i verden.

Klar for lansering
Industridivisjonen som utvikler programvare for administrativ databehandling har foreløpig hovedmarked i Norge og Sverige.

Men all programvare er utviklet for internasjonal bruk, og er klar for lansering når Øystein Moan og Visma har gjort de nødvendige endringer i organisasjonen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse