Annonse


Svitsj-ruter fra IBM

ISR er IBMs forkortelse for den nye teknologien: Integrated Switch Router er i følge selskapet lansert for at kundene skal kunne «forsvare sine eksisterende investeringer samtidig som de vil bevege seg fra et tradisjonelt, ruterbasert nett til et mindre kostbart og mer effektivt, svitsjbasert nett.»

Konserner og Internett-operatører
Målgruppen er først og fremst store konserner som ønsker å bygge ut IP-baserte nett på høyt nivå. Samtidig satser IBM på et av de raskest voksende markedene i dag, nemlig nye teleoperatører og Internett-leverandører som har behov for mer kapasitet.

I utgangspunktet har imidlertid IBM basert seg på sin beskjedne ATM-standard på 25 Mbit/s, kombinert med Multiprotocol Switched Services (MSS). Dette er igjen basert på IBMs Switch-On-A-Chip.

Standardisert IP-svitsjing?
IBM er bare en av mange nettverksleverandører som for tiden satser på IP-svitsjing. Problemet, sett fra kundenes side, er at dette er en ny teknologi hvor det er nesten like mange standardiseringsforslag som det er leverandører.

Annonse
IBM har imidlertid engasjert seg på høyt nivå i komiteen som tar for seg Multiprotocol Label Switching (MPLS) i IETF (Internet Engineering Task Force) og blant annet utnyttet denne posisjonen til å agitere for sin egen standard kalt ARIS som standard for dette.

Dermed har selskapet også med noenlunde god samvittighet tillatt seg å basere seg nettopp på ARIS (Aggregate Router-based IP Switching) i sin nye ruter-svitsj. Og samtidig har altså nettverksbransjen fått enda noen forkortelser å lære.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse